Карта сайта

особистий продаж

Загрузка...

Особиста продаж

 - Вид просування, який передбачає особистий контакт продавця з покупцем, взаємодія, спілкування з покупцем, в процесі якого усно представляються споживчі характеристики товару и приймається спільне рішення про можливість (неможливість) угоди, купівлі-продажу товару. На відміну від реклами це засіб комунікації здійснюється у формі діалогу, а не монологу.

Особистий продаж має комунікативні особливості, які зводяться до наступних відмінностям у порівнянні з іншими видами просування товару:

§ безпосередній, особистий контакт продавця і покупця;

§ діалоговий характер взаємодії;

§ можливість встановлення тривалих партнерських взаємовідносин між продавцем і покупцем;

§ наявність діючого зворотного зв'язку з боку покупця;

§ висока результативність здійснення цього засобу комунікації;

§ порівняно висока питома вартість;

§ можливість накопичення маркетингової інформації про попит.

2.4 Паблік рілейшнз (Public Relations - PR)

паблік рілейшнз

 (ПР), або робота (зв'язок) з громадськістю, спрямована на формування і підтримку сприятливого іміджу фірми, на переконання громадськості в необхідності діяльності фірми і її благотворний вплив на життя суспільства.

Виникнення, формування і розвиток паблік рілейшнз як мистецтва і науки про засоби і методи досягнення гармонії, взаєморозуміння і визнання діяльності тієї або іншої компанії громадськістю пов'язано з розширенням найважливішого принципу підприємництва, який стверджує, що бізнес залежить від громадської думки.

Робота з громадськістю, як і реклама, є інструментом комунікативної політики підприємства і базується на принципах взаєморозуміння, правдивості, ясності, повної інформованості і співпраці, єдності слова і справи.

Основні функції ПР:

q інформаційна функція пов'язана з наданням інформації про фірму цільовим групам, щоб дати повне уявлення про підприємство і його положенні.

q функція іміджу означає формування наявного і постійно оновлюваного образу підприємства в громадській думці.

q Управлінська функція - це регулювання позиції фірми на ринку з урахуванням думки громадськості.

q комунікативна функція відповідальна за формування контактів і взаємодії підприємства з громадськими та територіальними утвореннями (об'єднаннями, релігійними та партійними організаціями, споживачами, іншими країнами).

q Функція збереження життєздатності передбачає проведення заходів з довірчого обгрунтуванню необхідності, користі діяльності конкретної фірми для громадськості.

Зв'язки з громадськістю налагоджуються і осуществляютсяпо такими основними напрямками:

· Формування зв'язків із засобами масової інформації;

· Організація зв'язків з цільовими групами;

· Встановлення зв'язків з державними та громадськими організаціями, об'єднаннями.

Найважливішими заходами ПР вважаються

:

 відомості для журналістів; брифінги, прес-конференції; видання покажчиків і довідників про ПР; організація для громадськості доповідей, днів відкритих дверей, свят, урочистих подій та виставок про діяльність фірми; видання або участь у виданні журналів про ПР; спонсорство і підтримка науки, досліджень, освіти, мистецтва і спорту; діяльність з охорони навколишнього середовища; прояв турботи про дітей і пенсіонерів.

  Стимулювання збуту |  прямий маркетинг

kvitok-5.html
kvitok-50-2.html
kvitok-50.html
kvitok-51--ponyattya-.html
kvitok-51-2.html
in.tr-82.com
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 •    PR.RU™