Карта сайта

Положення про Всеукраїнську українознавчу гру «Соняшник»

Загрузка...
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту
12.10.2012 № 1101
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 жовтня 2012 р. за № 1811/22123

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнську українознавчу гру «Соняшник»

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник» (далі - Гра).

Гра проводиться щороку на добровільних засадах.

1.2. Гра проводиться з метою формування в учнів (вихованців) загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів (далі - НЗ) зацікавленості українською мовою, літературою та українознавством; підвищення кваліфікації вчителів української мови, літератури та українознавства; активізації позакласної та позашкільної роботи із зазначених вище дисциплін.

1.3. Основними завданнями Гри є:

1.4. Інформація про проведення Гри розміщується на офіційному сайті Гри: http://gra-sonyashnyk.com.ua/.
ІІ. Учасники Гри

2.1. Учасниками є учні (вихованці) 1-11 класів НЗ усіх типів і форм власності України (далі - Учасники). Учасники беруть участь у Грі індивідуально та на добровільних засадах.

2.2. Організаційний комітет Гри може змінювати кількість класів, що беруть участь у Грі. Про такі зміни організаційний комітет Гри повідомляє координаторів не пізніше ніж за 3 місяці до дня проведення Гри.

2.3. Учасники мають право ознайомитися з результатами Гри, одержати пояснення щодо критеріїв та об’єктивності оцінювання робіт.

2.4. Учасники зобов’язані дотримуватись цього Положення, норм поведінки, правил техніки безпеки, експлуатації обладнання та приладів.
ІІІ. Організація, умови та строки проведення Гри

3.1. Гра проводиться у НЗ.

3.2. Для організації проведення Гри МОНмолодьспорт України створює організаційний комітет Гри (далі - Оргкомітет), до складу якого входять представники базової організації, МОНмолодьспорту України та громадських організацій (за згодою).

3.3. Оргкомітет:

3.4. Організаційно-методичне забезпечення Гри здійснює методична комісія Гри.

Методичну комісію Гри формує її голова, який затверджується Оргкомітетом. До функцій методичної комісії Гри належать розробка та відбір завдань, підбір варіантів Гри, розробка відповідей, написання та редагування підсумкових збірок матеріалів Гри й інших публікацій її матеріалів.

3.5. Гра проходить в один тур безпосередньо в НЗ в один день для всіх Учасників. Строк проведення Гри визначається Оргкомітетом щорічно не пізніше ніж за три місяці до дня проведення Гри та доводиться до відома зацікавлених осіб та організацій шляхом розсилки інформації та публікації в Інтернеті.

Обов’язковою умовою для участі у Грі для НЗ є наявність координатора проведення Гри у НЗ (далі - Координатор). Координатори реєструються Оргкомітетом. У НЗ Гру організовує та проводить Координатор разом з учителями українознавчих дисциплін і початкової школи.

Діяльність Координатора може охоплювати декілька НЗ.

Учні реєструються у Координатора.

Для участі у Грі до встановленого Оргкомітетом строку Координатор подає заявку на участь у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» за формою згідно з додатком.

3.6. Під час проведення Гри обробка персональних даних Учасників здійснюється з урахуванням Закону України "Про захист персональних даних".

3.7. Бланки відповідей Учасників зберігаються Оргкомітетом 90 календарних днів після оприлюднення результатів, а потім знищуються.

3.8. Батьки Учасників, уповноважені на те батьківськими зборами або комітетами, мають право контролювати проведення Гри в НЗ на всіх її етапах, включаючи право присутності при розкритті конвертів із завданнями Гри та при виконанні завдань Учасниками, а також разом з Координатором перевіряти правильність пакування бланків відповідей перед їх відправкою до Оргкомітету.
ІV. Зміст і структура завдань

4.1. Гра проводиться за комплектами завдань, призначеними для учнів НЗ різних вікових категорій. Комплекти завдань визначає Оргкомітет у правилах проведення Гри.

Вимоги до завдань Гри:

4.2. Оргкомітет може змінювати структуру завдання. Про такі зміни Оргкомітет повідомляє Координаторів не пізніше ніж за 2 місяці до дня проведення Гри.

4.3. Оргкомітет приймає від Координаторів пропозиції щодо формування пакета завдань на наступний рік.

V. Порядок проведення Гри

5.1. Підготовчий етап:

5.2. Проведення Гри в НЗ:

^ VI. Апеляція та громадський контроль

6.1. Апеляційна комісія Гри уповноважена розглядати апеляції Учасників з приводу порушення процедури проведення Гри та інформувати МОНмолодьспорт України про свою позицію щодо обґрунтованості поданих апеляцій.

6.2. Апеляція подається Учасником Гри впродовж строку, вказаного Оргкомітетом, але не пізніше трьох тижнів після оприлюднення результатів перевірки завдань Учасників.

6.3. Склад апеляційної комісії затверджує Оргкомітет.

6.4. Апеляційна комісія розглядає апеляції Учасників в строк не більше трьох робочих днів, приймає рішення щодо обґрунтованості поданих апеляцій більшістю голосів та складає протокол, який підписують голова, секретар та члени апеляційної комісії.

6.5. Висновки апеляційної комісії, викладені в протоколі, доводяться до відома Учасників протягом двох робочих днів після підписання протоколу.

6.6. Координатори можуть залучати до організації Гри та контролю за дотриманням правил її проведення батьків Учасників (за згодою). Пропозиції та зауваження батьків щодо організації та проведення Гри Координатор надсилає до Оргкомітету.
VIІ. Підбиття підсумків Гри

7.1. Результати Гри оприлюднюються на сайті МОНмолодьспорту України та на сайті Гри не пізніше ніж через сім календарних днів після проведення Гри.

7.2. Підсумкові звіти за результатами Гри подаються до МОНмолодьспорту України. Аналітичні матеріали за підсумками проведення Гри публікуються в засобах масової інформації та надсилаються в обласні інститути післядипломної педагогічної освіти для обговорення на предметних методоб’єднаннях учителів українознавчих дисциплін.

7.3. За результатами Гри оприлюднюється рейтинг районних (міських) відділів (управлінь) освіти та НЗ - найкращих популяризаторів українознавчих дисциплін. Відповідно до рейтингу районних (міських) відділів (управлінь) освіти та НЗ - найкращих популяризаторів українознавчих дисциплін НЗ їх координатори щороку відзначаються грамотами та подяками.
VIІІ. Нагородження Учасників

8.1. Результати Гри відображають відносний освітній рівень Учасників за певним класом або віковою категорією.

8.2. Кожен Учасник Гри отримує відповідний сертифікат, а переможці отримують дипломи.

Диплом І ступеня Всеукраїнського рівня отримують 1% Учасників по кожному класу, диплом ІІ ступеня Всеукраїнського рівня отримують 2% Учасників по кожному класу, диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня отримують 3% Учасників по кожному класу.

Диплом І ступеня регіонального рівня отримують 4% Учасників по кожному класу, диплом ІІ ступеня регіонального рівня отримують 6% Учасників по кожному класу, диплом ІІІ ступеня регіонального рівня отримують 8% Учасників по кожному класу.

8.3. Урочиста церемонія нагородження переможців Гри та вчителів, які їх підготували, відбувається на урочистих заходах, що проводяться в НЗ.
IX. Фінансування Гри

Джерелами фінансування Гри є кошти, не заборонені законодавством України.
Директор департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти       О.В. Єресько

proflaktika-ta-reabltacya.html
proflaktika-ta.html
proflaktika-tgv--tela.html
proflaktika-toksikonfekcj.html
proflaktika-toksikozv.html
rant.jns-327.com
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 •    PR.RU™